Big Bang’den Önceki Zamana Dair Kanıt Yok – Edwin Cartlidge

Big Bang’den Önceki Zamana Dair Kanıt Yok – Edwin Cartlidge

Ağustos 31, 2022 0 Yazar: bilimolog

Son araştırmalar, Evrenin sonsuza kadar döndüğü fikrini söndürüyor.

Evrenin ilk dönemlerine ilişkin görüşümüz, gizemli daireler ve hatta üçgenlerle dolu olabilir, ancak bu, Büyük Patlama’dan önce meydana gelen olayların kanıtlarını gördüğümüz anlamına gelmez. Kozmik mikrodalga arka planındaki Büyük Patlama’dan kalan radyasyon – eşmerkezli eşit sıcaklık halkalarının, aslında, Evrenimizden önce var olan önceki bir kozmik ‘aeon’da çarpışan kara deliklerin imzaları olabileceği yönündeki yakın tarihli bir iddiayı hedef alan bir makale üçlüsü diyor.

Kışkırtıcı fikir, Ermenistan’daki Erivan Fizik Enstitüsü’nden Vahe Gurzadyan ve İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden ünlü teorik fizikçi Roger Penrose tarafından ortaya atıldı. ArXiv önbaskı sunucusunda yayınlanan yakın tarihli bir makalede1, Gurzadyan ve Penrose, Büyük Patlama’dan önceki süper kütleli kara delikler arasındaki çarpışmaların, küresel olarak yayılan yerçekimi dalgaları üreteceğini ve bunun da kozmik mikrodalga arka plan içinde karakteristik daireler bırakacağını savunuyorlar.

Bu iddiayı doğrulamak için Gurzadyan, NASA’nın Wilkinson Mikrodalga Anizotropi Sondası (WMAP) uydusundan yedi yıllık verileri inceleyerek mikrodalga gökyüzünde 10.000’den fazla nokta etrafında giderek daha büyük halkalardaki sıcaklık değişimindeki değişimi hesapladı. Ve gerçekten de, WMAP verileri içinde, çevredeki gökyüzününkinden belirgin şekilde daha düşük bir sıcaklık varyansına sahip olan bir dizi halka tespit etti.

Kozmik Döngü

Çoğu kozmolog, Evrenin ve onunla birlikte uzay ve zamanın 13.7 milyar yıl önce Büyük Patlama’da patlayarak meydana geldiğine ve o zamandan beri genişlemekte olduğuna inanıyor. Standart kozmolojik modelin -Evrenin neden bu kadar tekdüze olduğunu açıklamak için gerekli olan- çok önemli bir bileşeni, Büyük Patlama’dan saniyenin onda biri kadar bir süre sonra, Evrenin şişme olarak bilinen son derece hızlı bir genişleme döneminden geçtiği fikridir.

Ancak Penrose, Evren’in büyük tekdüzeliğinin bunun yerine Büyük Patlama’dan önce, Evrenin sonsuz derecede büyük ve çok pürüzsüz hale gelmek üzere genişlediğini gören önceki bir çağın kuyruk ucundan kaynaklandığını düşünüyor. Bu aeon, daha önceki bir aeonun sonundan ortaya çıkan bir Büyük Patlama’da doğdu ve böyle devam ederek, başlangıcı ve sonu olmayan potansiyel olarak sonsuz bir döngü yarattı.

Şimdi Gurzadyan ve Penrose’un fikrine, tümü son birkaç gün içinde arXiv sunucusunda, Oslo Üniversitesi’nden Ingunn Wehus ve Hans Kristian Eriksen2 ; Vancouver, Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nden Adam Moss, Douglas Scott ve James Zibin3; ve Toronto, Ontario’daki Kanada Teorik Astrofizik Enstitüsü’nden Amir Hajian4 tarafından yayınlanan üç bağımsız çalışma ile meydan okunuyor.

Her üç grup da Gurzadyan’ın WMAP verilerinin analizini yeniden üretti ve hepsi verilerin düşük varyanslı daireler içerdiği konusunda hemfikir. Daha önceki çalışmalardan ayrıldıkları yer, bu çemberlere atfettikleri önemdedir.


Önem Çemberleri

Bu önemi ölçmek için Gurzadyan, gözlemlenen daireleri, sıcaklık dalgalanmalarının tamamen ölçek değişmez olduğu, yani bolluklarının boyutlarından bağımsız olduğu kozmik mikrodalga arka planının bir simülasyonuyla karşılaştırdı. Bunu yaparken, herhangi bir kalıp olmaması gerektiğini keşfetti. Ancak çalışmalarını eleştiren gruplar, kozmik mikrodalga arka planın böyle olmadığını söylüyor.

WMAP verilerinin daha küçük açısal ölçeklerde çok daha fazla sıcak ve soğuk nokta olduğunu açıkça gösterdiğine ve bu nedenle mikrodalga gökyüzünün izotropik olduğunu varsaymanın yanlış olduğuna dikkat çekiyorlar. Her üç grup da, şişirici Evrenin temel özelliklerini üstlenen kozmik mikrodalga arka plan simülasyonlarında dairesel varyans kalıpları aradı ve tüm bulunan daireler, WMAP verilerindekilere çok benzer.

Moss ve meslektaşları, alıştırmanın küçük bir varyasyonunu bile yaptılar ve hem gözlemsel verilerin hem de şişirme simülasyonlarının aynı zamanda eşkenar üçgen şeklinde düşük varyanslı eşmerkezli bölgeler içerdiğini buldular. Zibin, “Gurzadyan ve Penrose tarafından elde edilen sonuç, Penrose’un standart enflasyon üzerindeki döngüsel Evren modeli için hiçbir şekilde kanıt sağlamaz” diyor.

Gurzadyan, standart kozmolojik model ile WMAP verileri arasında “belirli bir güven düzeyinde” bir anlaşma olması gerektiğini, ancak Penrose’unki gibi farklı bir modelin verilere “daha da iyi” uyabileceğini savunarak eleştirel analizleri “kesinlikle önemsiz” olarak reddediyor, — arXiv5‘te yayınlanan üç kritik makaleye yanıt olarak yaptığı bir nokta. Ancak, dairelerin Penrose’un modelinin kanıtını oluşturduğunu söylemeye hazır değil. “Modelin öngördüğü özellikleri taşıyan bazı imzalar bulduk” diyor.


Çevirmen: Onur Kenan Aydoğdu


Kaynak: Edwin Cartlidge , No evidence of time before Big Bang , https://www.nature.com/articles/news.2010.665 , Erişim Tarihi: 31.08.2022


Referanslar:

  1. Gurzadyan, V. G. and Penrose, R. Preprint at http://arxiv.org/abs/1011.3706 (2010).
  2. Wehus, I. K. and Eriksen, H. K. Preprint at http://arxiv.org/abs/1012.1268 (2010).
  3. Moss, A., Scott, D. and Zibin, J. P. Preprint at http://arxiv.org/abs/1012.1305 (2010).
  4. Hajian, A. Preprint at http://arxiv.org/abs/1012.1656 (2010).
  5. Gurzadyan, V. and Penrose, R Preprint at http://arxiv.org/abs/1012.1486 (2010).